Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXV sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 01 czerwca 2020r. do dnia 14 września .2020r..pdf

PDFInformacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020r..pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyboru przedstawieciela gminy do Rady Społ. w BCM- OK.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zaliczenia dróg do kategori dróg gminnych-BI.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie zmiany mpzp ul. Wiśniowa i ul. Kościuszki.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie dotacji na remont dzwonnicy w Golczowicach- SO.pdf

PDFProj. uchw. w sprawoe udzielenia dotacji dla OSP-SO.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy-RN.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie GPONZ na lata 2020-2023.pdf

PDFProj. uchw. w spr. planu rozwoju i modern. urządzeń wodociągowych na lata 2020-2024 - GK.pdf

PDFProj. uchw. w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy_ GK.pdf
 

Wersja XML