Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego

DOCZawiadomienie o wyborze oferty na Ochronę dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego.doc
PDFZawiadomienie o wyborze oferty na Ochronę dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego.pdf
 

PDFInformacja z otwarcia ofert 20.10.2020r..pdf
DOCInformacja z otwarcia ofert 20.10.2020r..doc
 

DOCXodpowiedzi na zapytania 07.10.2020r_.docx
PDFodpowiedzi na zapytania 07.10.2020.pdf
PDFprzedmiar-uszczegółowiony-07.10.2020.pdf
 

DOCXOgłoszenie nr 591568 o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego budynku zabytkowego kościoła poewangelickiego.docx
 

DOCSIWZ - Dach Kosciół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 5 - wykaz robót.doc
DOCZałącznik nr 6 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 7 - wzór umowy.doc


PDF9_PRZEKRÓJ B-B.pdf
PDF8_PRZEKRÓJ A-A.pdf
PDF7_dach kotłowni_aktualizacja.pdf
PDF6_dach kotłowni_aktualizacja.pdf
PDF5_dach kotłowni_aktualizacja.pdf
PDF4_dach kotłowni_aktualizacja.pdf
PDF3_RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ.pdf
PDF2_ogniomury kościoła-KOCI BIEG.pdf
PDF1_RZUT DACHU-A1.pdf
PDFSTWiOR.pdf
PDFprzedmiar robót.pdf
PDFProjekt-opis techniczny, info bioz, obliczenia.pdf
PDFpozwolenie OWKZ-01.2020.pdf
PDF14_Elewacje projekt-ELEWACJA ZACHODNIA_100.pdf
PDF13_Elewacje projekt-ELEW_POŁUD_100.pdf
PDF12_Elewacje projekt-ELEWACJA WSCHODNIA_100.pdf
PDF11_Elewacje projekt-ELEW_PÓŁN_100.pdf
PDF10_PRZEKRÓJ C-C.pdf
 

Wersja XML