Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXVII sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 15 października 2020r. do dnia 13 listopada 2020r..pdf

PDFRolnictwo i rozwój obszarów wiejskich Gminy Lewin Brzeski.pdf

PDFProj uchw w spr zm. zwol. od podatku pomocy de minimis.pdf

PDFPro. uchw zmieniający uchw w spr zasad wynajmu lokali mieszk.pdf

PDFProj. uchw. w sprawie przyjęcia programu współpracy z org. pozarzadowymi- OK.pdf

PDFproj. uchw. w spr. wyrażenia woli podjęcia działań przyg. związ. z utworzeniem ŚDS- MGOPS.pdf

PDFproj. uchw. w sprawie strategii rozwiązywania problemów MGOPS.pdf
 

Wersja XML