Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXVIII sesji

PDFSpraw. z dział. Burmistrza za okr. od dn. 16.11. 2020r. do dn. 08.12. 2020r..pdf
PDFProjekt budzetu gminy na 2021 rok..pdf
PDFproj. Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2021r..docx.pdf
PDFObjaśnienia przyjętych wartości prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu (005).pdf
PDFzałącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf
PDFProj. uchw. w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok -OK.pdf
PDFProj. uchwały w sprawie przeciwdziałania narkomanii- OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. utworzenia ośrodka wsparcia Klubu Seniora+ w m. Łosiów.pdf
PDFproj. uchw. w spr. pomocy finansowej - funkcjonowanie wydz. Komunikacji- OR.pdf
PDFproj. uchw. w spr. zm. uchw. dot. pomocy finansowej - wydz. Komunikacji- OR.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie stanowiska ds ochrony zabytków-OR.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2021.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie rocznego planu kontroli na 2021.pdf
 

Wersja XML