Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacja ponowiona

Ponowiona interpelacja z dnia 19 listopada 2018r. dotycząca doświetlenia przejścia dla pieszych w Łosiowie PDFLp. 63 oraz Lp. 1- ponowiony.pdf

Odpowiedź na ponowioną interpelację pani Pauliny Kamińskiej

Wersja XML