Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację rozbudowy zakłądu przeróbczego na terenie Kopalni "Stroszowice"

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oraz rozbudowa zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych "Stroszowice"

DOCXzawiadomienie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację rozbudowy zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Stroszowice grudzień 2020r..docx
 

Wersja XML