Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozszerzenia obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozszerzenie obszaru eksploatacji złoża kruszywa naturalnego oraz rozbudowa zakładu przeróbczego na terenie Kopalni Surowców Mineralnych „Stroszowice”

PDFzawiadomienie o zebraniu dowodów Górażdże październik 2020.pdf
 

Wersja XML