Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej w Mikolinie

Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 89 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych nr  57/1, 57/2 oraz 58, obręb Mikolin (gmina Lewin Brzeski, powiat Brzeski”

PDFBIP zawiadomienie o zebraniu dowodów farma fotowoltaiczna Mikolin 01.10.2020.pdf
 

Wersja XML