Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji w 2020 roku

 1. Petycja dotycząca przyjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

 1. Petycja dotycząca wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej” na wszystkich obywateli Gmin

 1. Petycja dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego

 1. Petycja dotycząca uchylenia wyroku skazującego oraz wystąpienia z apelem do dyrektorów szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-opiekuńczych

 1. Petycja dotycząca programu edukacyjnego pod hasłem "Przygotujmy lepszy świat"
Wersja XML