Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji budowy wolnostojącej farmy fotowoltaicznej

Zawiadomienie Burmistrza Lewina Brzeskiego o przedłużeniu terminu uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa wolnostojącej farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW (w pięciu etapach po ok. 1MW) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej nr 119/1, 120,121 obręb Przecza (gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski)”

DOCXZawiadomienie o wystąpieniu o przedłużenie terminu na uzgodnienie warunków realizacji farmy fotowoltaicznej w Przeczy 19.01.2021.docx

Wersja XML