Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

05.11.2020r. - I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Lewinie Brzeskim

DOC05.11.2020r. - I przetarg ustny nieogr. na sprzedaż zabudowanej budynkiem mieszk. ul.Kościuszki 18. działki nr 1341.1.doc

Wersja XML