Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

19.01.2021r. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lewinie Brzeskim i Kantorowicach

DOC19.01.2021r. Wykaz nieruchomości dz.nr 1285 w Lewinie Brzeskim przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współużytkowników wieczystych.doc
DOC19.01.2021r. Wykaz nieruchomości dz.nr 270.15 w Kantorowicach przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego.doc
 

Wersja XML