Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

30.07.2020r. Wykaz nieruchomości i działki przeznaczonych do sprzedaży w Lewinie Brzeskim

DOC30.07.2020 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Lewinie Brzeskim przy u.Rzemieślniczej.doc
DOC30.07.2020 Wykaz zabudowanej budynkiem mieszk. działki nr 1341.1 przeznaczonej do sprzedaży - Lewin Brzeski ul. Kościuszki 18.doc
 

Wersja XML