Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji w 2019 roku

 1. Przystąpienie Gminy/Miasta/Szkoły do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2019

 2. Zebranie ofert rynkowych usług telekomunikacyjnych oraz dokonanie analizy wydatków ponoszonych w przedmiotowym obszarze


 3. Zaplanowanie postępowania, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa


 4. Wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych


 5. Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi


 6. Petycja ponowiona - Dokonanie analizy możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi


 7. Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy


 8. Przekazanie Szkołom Podstawowym oraz świetlicom wiejskim petycji dotyczącej drugiej edycji "Się gra się ma" pod hasłem "Bezpieczny Playroom"


 9. Obowiązek montażu na wszystkich węzłach komunikacyjnych danych informacyjnych dla pasażerów

Wersja XML