Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wprowadzenie oznaczeń przystanków autobusowych

Nr petycji: 4

Data złożenia: 2 sierpnia 2019r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Przedmiot petycji (skan): PDF4.2019.pdf

 • Wprowadzenia oznaczeń przystanków autobusowych według:

  • chronologii węzła komunikacyjnego np.01,0,03,04,05,06 poprzez montaż naklejki lub tabliczki z oznaczeniem;
  • numeru przystanku komunikacyjnego według właściwości i spisu;
  • wprowadzenie rozkładu chronologicznego (spisu, wykazu) z numerem kursu dla danego dnia, dni powszednich, sobót, niedziel;
  • podaniem numeru przystanku na rozkładzie #xx.

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 2 sierpnia 2019r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML