Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonywanie kontroli nad realizacją rozkładów jazdy

Nr petycji: 6

Data złożenia: 2 września 2019r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna za pośrednictwem Wojewody Opolskiego Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Przedmiot petycji (skan): PDF6.2019.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 2 września 2019r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML