Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie Szkołom Podstawowym oraz świetlicom wiejskim petycji dotyczącej drugiej edycji "Się gra się ma" pod hasłem "Bezpieczny Playroom"

Nr petycji: 7

Data złożenia: 23 października 2019r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Adam Szulc Szulc-Efekt sp. z o.o., ul. Poligonowa 1 Warszawa

Przedmiot petycji (skan): PDF7.2019.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 23 października 2019r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML