Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obowiązek montażu na wszystkich węzłach komunikacyjnych danych informacyjnych dla pasażerów

Nr petycji: 8

Data złożenia: 5 listopada 2019r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Inicjatorka Społeczna za pośrednictwem Wojewody Opolskiego Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14 45-082 Opole

Przedmiot petycji (skan): PDF8.2019.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 5 listopada 2019r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML