Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji w 2018 roku

 1. Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użytkowanych przez Urząd

 2. Wdrożenie w gminie Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii


 3. Przekazanie petycji dotyczącej programu "Wzorowa Łazienka" do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych


 4. Dokonanie analizy procedur używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia

Wersja XML