Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji fotowoltaicznej na budynkach użytkowanych przez Urząd

Nr petycji: 1

Data złożenia: 17 sierpnia 2018r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, Warszawa;

Przedmiot petycji (skan): PDFPetycja OR.pdf

  • Przeprowadzenie analizy i rozważenie instalacji na budynkach użytkowanych przez Urząd - testowo lub docelowo - systemów fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu z promieniowania światła słonecznego i przekształceniu jej w energię elektryczną.
  • Przekazanie petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół)

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 17 sierpnia 2018r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML