Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie petycji dotyczącej programu "Wzorowa Łazienka" do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych

Nr petycji: 3

Data złożenia: 20 września 2018r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, Warszawa;

Przedmiot petycji (skan): PDF3.2018.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 20 września 2018r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML