Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr petycji w 2017 roku

 1. Przystąpienie Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2017

 2. Publikowanie na stronie internetowej informacji o Konferencji "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych"


 3. Utworzenie na stronie internetowej Gminy zakładki "Wiarygodna Firma"


 4. Przekazanie informacji o projekcie pn. "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania"


 5. Przyjęcie przez dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole

Wersja XML