Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przystąpienie Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2017

Nr petycji: 1

Data złożenia: 10 maja 2017r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Adam Szulc Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, Warszawa

Przedmiot petycji (skan): PDF1.2017.pdf

  • Przystąpienie Gminy i Publicznych Szkół Podstawowych do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” edycja 2017.

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 10 maja 2017r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML