Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przekazanie informacji o projekcie pn. "Wdrażanie Programu Nauki Zachowania"

Nr petycji: 4

Data złożenia: 21 sierpnia 2017r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: NODN Sophia z Krakowa

Przedmiot petycji (skan): PDF4.2017.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi): Odpowiedź na petycję z dnia 21 sierpnia 2017r.

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML