Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przyjęcie przez dyrektora szkoły wewnętrznej analizy stanu faktycznego w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkole

Nr petycji: 5

Data złożenia: 8 września 2017r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Adam Szulc Szulc-Efekt Sp. z o.o., ul. Poligonowa 1, Warszawa

Przedmiot petycji (skan): PDF5.2017.pdf

Termin załatwienia petycji: nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Sposób załatwienia petycji (skan odpowiedzi):

Opinie zasięgane w sprawie petycji: brak

Wersja XML