Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych

DOCXOgłoszenie nr 570385 - Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych..docx
DOCSIWZ - odbiór odpadów z terenów niezamieszkałych.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCXZałącznik nr 2 - opis przedmiotu zamówienia.docx
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 5 - grupa kapitałowa.doc
DOCXZałącznik nr 6 - projekt umowy.docx

Informacja uzupełniająca do postępowania o świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych w Gminie Lewin Brzeski

Informacja z otwarcia ofert przetargowych na zadanie pn.:"Świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomosci niezamieszkałych zlokalizowanych w Gminie Lewin Brzeski

Wersja XML