Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych w najem lub dzierżawę 01.02.2021-21.02.2021r.

DOCXWykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Lewin Brzeski przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę.docx

Wersja XML