Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie gminy Lewin Brzeski do szkół podstawowych, przeszkoli oraz dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Brzegu w roku szkolnym 2019/2020

DOCXOgłoszenie o przetargu nieogr na Dowóz uczniów zam na terenie gminy LB do szkół podst, przedsz oraz dowóz uczniów niepeł do szkół w Brzegu, w tym do ZSS w Brzegu w roku 2019-2020.docx

DOCSIWZ - Dowóz uczniów do szkół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 3a - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 6 - potencjał techniczny.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz uczniów.doc
DOCZałącznik Nr 8 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 - oświadczenie o realizacji dowozów.doc
DOCZałącznik Nr 10 - rozkład jazdy.doc
DOCZałącznik Nr 11 - oświadczenie o przeznaczeniu autobusu.doc

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML