Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łukasz Bacajewski 26 marca 2019r.

Interpelacja dotyczy ustawienia progu zwalniającego na ul. Słowackiego, który spowolni prędkość samochodów przejeżdżających obok szkoły PDFLp.47.pdf

Wersja XML