Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie konsultacji społecznych ws. Programu Opieki nad Zwierzetami Bezdomnymi

Burmistrz Lewina Brzeskiego przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Lewin Brzeski na 2021 rok”.

DOCOgłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi.doc
DOC2021 PROJEKT Programu Opieki nad Bezdomnymi Zwierzętami - Gmina Lewin Brzeski.doc
 

 

Wersja XML