Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja dotyczy opinii w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Nr petycji: OR.I.152.3.2021

Data złożenia: 10 lutego 2021r.

Podmiot wnoszący petycję: Teresa Garland, ul. Żwirki i Wigury 13A, Skawina

Przedmiot petycji: PDFOR.I.152.3.2021.pdf

opinia w sprawie przeprowadzenia Referendum Ludowego

Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska, Wydział Organizacyjny

Przewidywany termin załatwienia sprawy: zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia

Odpowiedź na petycję: Odpowiedź na petycję z dnia 10 lutego 2021r.

Wersja XML