Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ilona Gwizdak 21 maja 2019r.

Interpelacja dotyczy interwencji u wykonawcy gazociągu. Przy drodze gminnej do Błażejowic jest niezabezpieczona studzienka, zagrażająca pieszym PDFLp. 71.pdf

Wersja XML