Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przemysław Ślęzak 28 maja 2019r.

Interpelacja dotyczy bieżących napraw chodnika w miejscowości Kantorowice PDFLp. 72-74.pdf

Interpelacja dotyczy czyszczenia rowów w miejscowości Kantorowice PDFLp. 72-74.pdf

Interpelacja dotyczy dopisania na listę punktów świetlnych przy posesji 50 i 22A w Kantorowicach PDFLp. 72-74.pdf

Wersja XML