Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanisław Piszczek 18 czerwca 2019r.

Interpelacja dotyczy sprawdzenia wszystkich hydrantów w sołectwie Przecza PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

Interpelacja dotyczy interwencji do Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie udrożnienia wszystkich studzienek kanalizacyjnych PDFLp. 87 -88. 2019.pdf

Interpelacja dotyczy uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Przecza PDFLp. 91.pdf

Wersja XML