Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Roman Pudło 18 czerwca 2019r.

Interpelacja dotyczy zamontowania na terenie Miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza ze względu na wpuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę PDFLp. 90.pdf

Wersja XML