Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Interpelacja ponowiona

Ponowiona interpelacja z dnia 18 czerwca 2019r. dotycząca zamontowania na terenie Miasta Lewin Brzeski aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości powietrza ze względu na wpuszczanie do atmosfery „skażonego” powietrza przez lokalną fabrykę PDFLp. 90- ponowione z dnia 29.09.2020r..pdf

Wersja XML