Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Robert Laszuk 19 sierpnia 2019r.

Interpelacja dotyczy oczyszczenia chodnika na ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim z porastających go chwastów PDFLp. 94-96.pdf

Interpelacja dotyczy naprawy chodnika przy ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. Dzierżonia w Lewinie Brzeskim PDFLp. 94-96.pdf

Interpelacja dotyczy wystąpienia do Zarządcy Drogi Wojewódzkiej nr 458 na odcinku ul. Sikorskiego w Lewinie Brzeskim o przycięcie rosnących drzew i krzewów PDFLp. 94-96.pdf

Wersja XML