Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Łukasz Bacajewski 27 sierpnia 2019r.

Interpelacja dotyczy załatania dziury, która powstała w Łosiowie koło OODR - naprzeciwko hotelu PDFLp. 102.pdf

Interpelacja dotyczy przedstawienia rozwiązania przez zarządcę drogi wojewódzkiej ul. Słowackiego w Łosiowie problemu nadmiernej prędkości pojazdów w okolicy szkoły PDFLp. 103.pdf

Interpelacja dotyczy poprawienia asfaltu na ul. Stawowej w Łosiowie naprzeciw zbiornika retencyjnego PDFLp. 104.pdf

Interpelacja dotyczy podjęcia działań ze strony policji w związku z zaśmiecaniem miejscowości słomą podczas transportu PDFLp. 105.pdf

Wersja XML