Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy Lewin Brzeski

Uchwała nr XXV/197/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski

PDFUchwała nr XXV-197-2020 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lewin Brzeski.pdf

 

Uchwała nr XXVII /216/2020 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lewin Brzeski

PDFUchwała nr XXVII-216-2020 zmieniająca uchwałę ws. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Lewin Brzeski.pdf

 

Uchwała nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim z dnia 29 kwietnia 2019 r. w  sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023

PDFUchwała nr VIII-57-2019 w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lewin Brzeski na lata 2019-2023.pdf
 

Zarządzenie nr 222/2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia  11 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Lewin Brzeski

DOCZarządzenie nr 222-2019 Burmistrza Lewina Brzeskiego z 11.06.2019r. ws. ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Lewin Brzeski.doc

  1. Aby starać się o wynajem komunalnego lokalu mieszkalnego na zasadach określonych wyżej należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim wypełnione druki:
  1. Aby starać się o zamianę komunalnego lokalu mieszkalnego należy złożyć wypełnione druki:
Wersja XML