Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania zastawki prostokątnej betonowej oraz utwardzenia prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania wody na potoku

Zawiadomienie o toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie zastawki prostokątnej betonowej typ B-2 oraz utwardzenie prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania wody na potoku Cięcina w km 2+760”.

DOCXZawiadomienie o toku postępowania ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wykonania zastawki prostokątnej betonowej oraz utwardzenia prawego brzegu cieku na potrzeby stanowiska pompowania w.docx
 

Wersja XML