Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Brzeski szkół podstawowych, w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół, przedszkoli oraz dowóz uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu w roku szkolnym 2018/2019

DOCXOgłoszenie nr 575896-dowóz uczniów zam na terenie Gminy Lewin Brzeski do szkół podst w tym do klas gimnazjów włączonych do tych szkół,przed oraz dowóz uczniów do ZSS w Brzegu 2018-2019.docx

DOCSIWZ - Dowóz uczniów do szkół.doc
DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc
DOCZałącznik nr 2 - wykluczenie.doc
DOCZałącznik nr 3 - warunki.doc
DOCZałącznik nr 3a - grupa kapitałowa.doc
DOCZałącznik nr 4 - wykaz osób.doc
DOCZałącznik nr 5 - oświadczenie o uprawnieniach.doc
DOCZałącznik nr 6 - potencjał techniczny.doc
DOCZałącznik nr 7 - wykaz uczniów.doc
DOCZałącznik Nr 8 - wzór umowy.doc
DOCZałącznik nr 9 - oświadczenie o realizacji dowozów.doc
DOCZałącznik Nr 10 - rozkład jazdy.doc
DOCZałącznik Nr 11 - oświadczenie o przeznaczeniu autobusu.doc
 

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wersja XML