Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i Spółką prawa handlowego

DOCXOgłoszenie nr 621727 o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski wraz z jednostkami organizacyjnymi i społką prawa handlowego.docx

DOCSIWZ - ubezpieczenie majątku 27.11.2017.doc
DOCZałączniki 1, 1a, 1b, 1c,4 i 5 do SIWZ.doc
XLSszkodowość IP+reszta PG 2017-11-24.xls
XLSXZałącznik do SIWZ, 24.11.2017.xlsx

Informacja uzupełniająca do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu na ubezpieczenie majątku Gminy Lewin Brzeski

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski

Odpowiedzi na zapytania do przetargu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku gminy Lewin Brzeski dotyczące zmiany terminu składania ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski

Protokół z otwarcia ofert na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lewin Brzeski

Wersja XML