Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 793 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 8 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych

DOCZarządzenie Burmistrza Lewina Brzeskiego nr 793.doc
 

DOCXRegulamin udzielania zamówień publicznych.docx
DOCZałącznik nr 1 - wniosek poniżej 130.000zł.doc
DOCZałącznik nr 2 - zapytanie ofertowe.doc
DOCXZałącznik nr 2a - propozycja cenowa.docx
DOCZałącznik nr 3 - protokół z postępowania.doc
DOCZałącznik nr 4 - wniosek powyżej 130.000zł.doc
DOCZałącznik nr 5 - roczne zestawienie udzielonych zamówień.doc
 

Wersja XML