Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy fotowoltaicznej w Przeczy

Zawiadomienie o toku postępowania w związku z prowadzonym postępowaniem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 64,345 MW, Przecza - F1, składającej się z zespołów modułów fotowoltaicznych podzielonych na sekcje współpracujące z inwerterami (falownikami) przetwarzającymi energię słoneczną na energię elektryczną dostarczaną do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA w powiecie Brzeskim, gmina Lewin Brzeski, woj. Opolskim, miejscowość Przecza, obręb Przecza, na działce o nr ewid. 195/33

DOCXZawiadomienie o toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy elektrowni fotowoltaicznej.docx
 

 

Wersja XML