Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Materiały pod obrady XXX sesji

PDFSprawozdanie z działalności Burmistrza za okres od dnia 09 grudnia 2020r. do dnia 16 marca 2021r_.pdf
PDFInformacja o średnich wynagrodzeniach nauczycieli w 2020 roku.pdf
PDFSprawozdanie z realizacji GPPiRPA za 2020 dla RM.pdf
PDFSprawozdanie z kontroli zarządczej za 2020r..pdf
PDFproj. uchw. w spr. pomnika przyrody-GK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. opieki nad bezdomnymi zwierzętami-GK.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie Aglomeracji Lewin Brzeski- BI.pdf
PDFProj. uchw.w spr. sezonu kąpielowego-OK.pdf
PDFProj.uch.w spr. wykazu kąpielisk na terenie gminy Lewin Brzeski w 2021 roku- OK.pdf
PDFProj. uchw. w spr. budżetu obywatelskiego- OR.pdf
PDFProj. uchw. w sprawie planów prac komisji.pdf
PDFProj. uchw. w spr. sprawozd. z realizacji zadań wspierania rodziny za 2020r.- MGOPS.pdf
PDFProj. uchw. w spr. sprawozdania MGOPS.pdf
 

Wersja XML