Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu przy ul. Dębowej w Skorogoszczy

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp ul. Dębowa w Skorogoszczy.docx

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skorogoszczy

DOCXProjekt zmiany mpzp Skorogoszcz.docx

Prognoza oddziaływania na środowisko ustaleń „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skorogoszcz i Chróścina dla terenu zlokalizowanego przy ul. Dębowej w Skorogoszczy”

DOCXPrognoza oddziaływania na środowisko mpzp w Skorogoszczy.docx

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Skorogoszczy - rysunek

JPEGZmiana mpzp w Skorogoszczy - rysunek.jpeg

Wersja XML