Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 283 w Ptakowicach

Zawiadomienie w wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Nysa Kłodzka nowych obiektów budowlanych, tj. budynku gospodarczego z piwnicą, związanego z produkcją rolną, zlokalizowanego na działce nr 283 w Ptakowicach

PDFZawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 283 w Ptakowicach.pdf
 

Wersja XML