Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski

DOCOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski.doc

PDFProjekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Brzeski kwiecień 2021r..pdf

PDFKierunki zagospodarowania przestrzennego - rysunek.pdf

PDFPrognoza oddziaływania na środowisko.pdf

PDFANEKS DO PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.pdf
 

Wersja XML