Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych 2021r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, poniżej zamieszczono wykaz adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych. Odpady odbierane są za dodatkową odpłatnością wg cennika danego podmiotu.

  1. BARTEK Marek Bartków, ul. Młyńska 9, 48-200 Prudnik, tel. 503 531 668

Rodzaj odpadów: folie rolnicze, worki po nawozach (w tym BIG-BAG), sznurki rolnicze.

  1. COTON Zdzisław Kotowicz, Buszyce 146, 49-340 Lewin Brzeski, tel. 604 401 118

Rodzaj odpadów: zużyte opony.

Wersja XML