Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna w Lewinie Brzeskim

DOCXOgłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna w Lewinie Brzeskim.docx
DOCXProjekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna.docx
DOCXPrognoza oddziaływania na środowisko - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicą Powstańców Śląskich a ulicą Fabryczną w Lewinie Brzeskim.docx
JPEGZałącznik graficzny do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski pomiędzy ulicami Powstańców Śląskich i Fabryczna.jpeg
 

Wersja XML